Opleiding Preventiemedewerker

Wat doet een preventiemedewerker? Laten we even bij het begin beginnen: we kennen allemaal de Arbowet. De overheid stelt in de Arbowet regels vast met betrekking tot de verantwoordelijkheden van zowel werkgever als werknemer. Om een goed overzicht te krijgen van alle binnen de organisatie van toepassing  zijnde risico’s op het gebied van Arbo is de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) in het leven geroepen. Nu komen we er: de preventiemedewerker is een functionaris die binnen de organisatie is aangewezen om, aan de hand van de vragenlijst uit de RI&E, vast te stellen welke risico’s er binnen de organisatie zijn en op welke wijze deze teniet gedaan kunnen worden.

Iedere werkgever is wettelijk verplicht om tenminste één preventiemedewerker aan te stellen. Als preventiemedewerker heeft u een aantal verplichte taken: het verlenen van bijstand bij het verrichten en opstellen van de RI&E, het adviseren de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of bij afwezigheid van deze de belanghebbende werknemers en het uitvoeren of medewerking verlenen aan de maatregelen die voortvloeien uit de RI&E. U bent verantwoordelijk voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers binnen het bedrijf. In kleine bedrijven (met 25 of minder werknemers) mag de werkgever ook zelf als de preventiemedewerker fungeren.

De eendaagse cursus preventiemedewerker is geschikt voor mensen met een MBO/HBO denkniveau. De kosten zijn € 299,00 excl. BTW. Het naslagwerk Preventiemedewerker, het certificaat maar ook een lekkere lunch en voldoende koffie en thee zijn hierbij inbegrepen.

De cursus Preventiemedewerker is uiteraard ook op locatie te volgen, klik hier om uw offerte aan te vragen!

Loader
Filter keuze
Startgarantie Actieprijs Klik op de datum om
uw cursus te boeken
Filters
bhv
ehbo
code95
preventie
Startgarantie
Prijs