Opleiding Preventiemedewerker (OUD)

Uiteraard wil iedere werkgever dat de werkzaamheden binnen zijn/haar bedrijf veilig uitgevoerd kunnen worden. Om dit te borgen is de Arbowet in het leven geroepen. De Arbowet stelt regels vast met betrekking tot de verantwoordelijkheden van zowel werkgever als werknemer. Om een goed overzicht te krijgen van alle binnen de organisatie van toepassing zijnde risico’s op het gebied van Arbo, is de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) in het leven geroepen. De Preventiemedewerker is een wettelijk verplichte functionaris en binnen de organisatie aangewezen om aan de hand van de vragenlijst uit de RI&E vast te stellen welke risico’s er binnen de organisatie zijn en op welke wijze deze teniet gedaan kunnen worden.

Taken Preventiemedewerker

De preventiemedewerker heeft een aantal verplichte taken:

  • Het verlenen van bijstand bij het verrichten en opstellen van de RI&E, als bedoeld in artikel 5 (Arbowet);
  • Het adviseren van de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of bij afwezigheid van deze de belanghebbende werknemers;
  • De uitvoering van de maatregelen die voortvloeien uit de RI&E, dan wel de medewerking daaraan verlenen.

Is een preventiemedewerker verplicht?

Iedere organisatie is wettelijk verplicht om ten minste één preventiemedewerker aan te stellen. De preventiemedewerker is verantwoordelijk voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers binnen het bedrijf. In kleine bedrijven (met 25 of minder werknemers) mag de werkgever ook zelf als de preventiemedewerker fungeren.

Toelatingseis

De deelnemer beschikt over  een MBO/HBO denkniveau.

Duur training

Deze training wordt gegeven in 1 lesdag van 09:00-16:30 uur

Kosten

De totale kosten zijn € 279,00 excl. btw. Dit is een all-in bedrag, inclusief:

– Naslagwerk Preventiemedewerker;

– Certificaat en pas BHV Nederland (in creditcard formaat) Preventiemedewerker;

– Lunch, koffie en thee.

Voor data kunt u contact opnemen via customersupport@bhvnederland.nl of bellen met 085-2014733

Opleiding Preventiemedewerker In-company

De opleiding Preventiemedewerker is uiteraard ook in-company te volgen, zie onze incompany pagina om uw offerte aan te vragen!

Loader
Filter keuze
Startgarantie Actieprijs Klik op de datum om
uw cursus te boeken
Filters
bhv
ehbo
code95
preventie
Startgarantie
Prijs