BHVNederland ontvangt het NRTO-keurmerk

BHVNederland ontvangt het NRTO-keurmerk

BHVNederland heeft op 18 September 2017 het NRTO-keurmerk ontvangen. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat BHVNederland voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Hiermee kan BHVNederland aantonen dat het voldoet aan hoge eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. ‘Geen Appels met Peren vergelijken’, vertelt directeur Kees Weerheim van BHVNederland. ‘Het keurmerk geeft zekerheid bij de keuze voor een aanbieder. De wereld van Bedrijfshulpverlening en EHBO is een ondoorzichtige markt. Voor de eindgebruiker telt dat het goed geregeld moet zijn en, indien er een ongeval heeft plaatsgevonden, een goed opgeleide medewerker adequaat heeft gehandeld. Dit vraagt om een kwalitatief hoogstaande opleiding. Een opleiding waarin processen zijn geborgd, instructeurs kwalitatief goed zijn en de opleiding invulling geeft aan de behoefte van de deelnemer. De NRTO certificering helpt ons onze eigen processen te bewaken en de kwaliteit naar de klant op een uitstekend niveau te houden.‘

Private opleidingsbureaus, onderwijsinstellingen en exameninstituten hebben een breed en divers aanbod aan opleidingsvormen, -technieken en -instrumenten. Deze diversiteit is de kracht van de private opleidingsbranche. Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder.