Brandveiligheid (OUD)

Ontruimingsplan

Om een efficiënte BHV-organisatie op te kunnen zetten is het van groot belang om een goed werkend ontruimingsplan in huis te hebben. In dit plan zijn alle taken opgenomen welke in geval van een calamiteit verricht moeten worden. Uiteraard met als doel de veiligheid van medewerkers en gasten te waarborgen.

Meer informatie: Ontruimingsplan


 Veiligheidsplattegrond

Aan ieder ontruimingsplan dienen veiligheidsplattegrond te worden toegevoegd. Deze plattegrond dient te voldoen aan de NEN1414.

Meer informatie: Veiligheidsplattegrond


Ontruimingplattegrond

De ontruimingsplattegrond, ook wel bekend als vluchtplan, ontruimingspaneel of vluchttekening, is de plattegrond die werkelijk aan de muur in het gebouw dienen te worden geplaatst.

Meer informatie: Ontruimingsplattegrond


Brandveiligheidsscan

Als gebruiker van een gebouw wilt u weten of  het gebouw voldoet aan de eisen die binnen de wet- en regelgeving worden gesteld op het gebied van brandveiligheid. De eigenaar en gebruiker van een gebouw zijn samen verantwoordelijk voor de brandveiligheid in het gebouw.

Meer informatie: Brandveiligheidsscan 


Omgevingsvergunning

Volgens het Besluit Omgevingsrecht artikel 2.2 lid 1 is een Omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) verplicht voor bouwwerken waarin:

a)      bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen;

b)      dagverblijf wordt verschaft aan:

1. meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of

2. meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten.

Meer informatie: omgevingsvergunning


BHV Checklist

De BHV checklist is bedoeld om de bewustwording op het gebied van brandveiligheid in gebouwen te vergroten.

Meer informatie: BHV Checklist


Brandveiligheid leuker maken

BHV middelen van een must naar een must-have én een absolute eyecatcher in uw kantoor of bedrijfsruimte!

Sinds 1 april 2017 is BHVNederland partner geworden van BHVisuals.

Meer informatie: Brandveiligheid leuker maken