Omgevingsvergunning

Vergunningsplattegronden ten behoeve van Omgevings- melding/vergunning

Bij het indienen van een Omgevingsvergunning of -melding stelt de Gemeente verplicht dat er van het gehele pand tekeningen aangeleverd worden. Deze tekeningen dienen aan standaard eisen en uitvoering te voldoen. Aan de hand van een inventarisatie op locatie zullen wij de betreffende tekeningen vervaardigen. Deze tekeningen worden op formaat A0 (of kleiner indien de schaal 1:100 dit mogelijk maakt) aangeleverd in 2-voud. Op de tekening(en) dienen naast een correcte indeling van het gebouw alle (brand)veiligheidsonderdelen weergegeven te staan. Tevens dienen alle ruimten voorzien te zijn van de gebruiksfunctie en het maximaal aantal aanwezige personen. Voor ruimten >25 personen dient ook de inrichting van de betreffende ruimte op de tekening weergegeven te worden.

Indienen Omgevings- melding/vergunning

Volgens het Besluit Omgevingsrecht artikel 2.2 lid 1 is een Omgevingsvergunning verplicht voor bouwwerken waarin:

bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen;
dagverblijf wordt verschaft aan:

1. meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of

2. meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten.

Volgens het Bouwbesluit 2012, artikel 6.23 lid 6 is een Omgevingsmelding verplicht voor bouwwerken waarin:

een bouwwerk in gebruik te nemen of te gebruiken indien:

1. daarin meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn, of

2. toepassing is gegeven aan artikel 1.3 in verband met een in hoofdstuk 6 of 7 gegeven voorschrift, en een woonfunctie in gebruik te nemen of te gebruiken voor kamergewijze verhuur.

In het Bouwbesluit 2012 wordt bovenstaande eis vermeld. Indien voor uw organisatie één van bovenstaande criteria van toepassing is, betekent dit dat u een Omgevingsvergunning, dan wel een Omgevingsmelding in dient te dienen. Sinds 2012 dient dit via het OmgevingsLoket Online (OLO) te gebeuren. Bij het indienen zult u aan dienen te geven welk gebruik uw gebouw heeft en welke brandveiligheidsfaciliteiten u beschikbaar heeft. Dit dient zowel tekstueel als door middel van tekeningen te gebeuren.

BHVNederland kan het gehele traject voor u begeleiden; van het verzamelen van de benodigde gegevens tot het indienen via de digitale omgeving.

Hieronder kunt u direct meer informatie aanvragen.

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht