Ontruimingsplan (OUD)

Stelt u zich eens voor: het brandalarm begint te loeien en al uw collega’s lopen verward door elkaar. Waar is de dichtstbijzijnde uitgang? Waarom doet de lift het niet? Vanwege de rookontwikkeling ziet niemand meer wat. Verwarring slaat om in paniek en er ontstaat een duwpartij bij de uitgang. Uw collega’s zijn nét op tijd het gebouw uit. Maar is iedereen er eigenlijk wel?

Een situatie zoals hierboven beschreven ontstaat maar al te snel wanneer u niet voldoende bent voorbereid. Het hebben van een brandmeldinstallatie is slechts het beginpunt. Wanneer er in uw pand een brandmeldinstallatie aanwezig is, bent u verplicht een ontruimingsplan (ook wel bedrijfsnoodplan genoemd) op te stellen. Elk bedrijf is volgens de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om ” maatregelen” te treffen voor een eventuele evacuatie en om er voor te zorgen dat werknemers “de nodige passende maatregelen” kunnen nemen in geval van nood. Met een ontruimingsplan zorgt u ervoor dat u aan deze wettelijke eisen voldoet.

Wat is een ontruimingsplan / bedrijfsnoodplan?

Een ontruimingsplan bevat afspraken en procedures over hoe te handelen bij een ontruiming.  Ook omschrijft het ontruimingsplan wat er verwacht wordt van de BHV’ers bij een calamiteit (brand, bommelding, stroomuitval enz.). BHVNederland maakt voor uw organisatie een ontruimingsplan op maat dat voldoet aan de NEN 8112. Dit is de leidraad die de brandweerkorpsen in Nederland hanteren bij het goedkeuren van een ontruimingsplan van een pand.

Is een ontruimingsplan verplicht?

Er zijn twee wetten die het hebben van een ontruimingsplan vereisen of noodzakelijk maken:

Bouwbesluit;

Dit is alleen van toepassing indien er op de locatie een brandmeldinstallatie of ontruimingsalarminstallatie aanwezig is.

Arbowet;

In het kader van de zorgplicht is iedere organisatie verplicht om het veilig verblijf op de locatie van zowel vrijwilligers als bezoekers te garanderen.

Dit wordt als volgt omschreven:

De Arbo-wet (1998/2007) vormt het algemeen wettelijk kader.  Voor de BHV meest relevante artikelen zijn artikel 3 ‘Arbo-beleid’, artikel 5 ‘Inventarisatie en evaluatie van risico’s’, artikel 8 ‘Voorlichting en onderricht’, artikel 15 ‘Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening’, artikel 15a ‘Informatierechten deskundige werknemers en personen.

Op basis van artikel 8 en 15 dienen er duidelijke afspraken gemaakt te zijn over de inzet van BHV-ers en de aanwezige kennis bij de vrijwilligers. Dit betekent dat hiervoor eea opgesteld dient te worden. Het meest voor de hand liggende format hiervoor is het ontruimingsplan conform de NEN 8112.

Hoe stel ik een ontruimingsplan op?

BHVNederland kan voor u snel en effectief een ontruimingsplan / bedrijfsnoodplan opstellen. BHVNederland neemt daarbij de norm NEN8112 als leidraad. Deze norm van het nationale normalisatie instituut geeft aanwijzingen voor het opstellen van een doeltreffend ontruimingsplan. Het ontruimingsplan wordt door BHVNederland op maat gemaakt voor uw organisatie en gebouw. Zo weet u zeker dat uw ontruimingsplan voldoet aan de wettelijke eisen en – belangrijker nog –  dat het voor uw organisatie goed werkt.

voorbeeld voorblad ontruimingsplan

Dit is een voorbeeld van hoe een een voorblad van een ontruimingsplan, gemaakt door BHVNederland, eruit kan zien.

voorbeeld voorpagina ontruimingsplan


Offerte ontruimingsplan – op maat voor gebouw en organisatie

Vul uw gegevens hieronder in en onze medewerkers sturen u zo snel mogelijk een advies op maat.

 

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht