Risico- en Inventarisatie- en evaluatie (RI&E)

Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

De Risico- Inventarisatie en -Evaluatie, hierna RI&E, is een lijst met mogelijke risico’s. Met deze lijst kunnen bedrijven haar risico’s in kaart brengen. Want pas als je weet welke risico’s er zijn, kan je de juiste maatregelen treffen. Met de RI&E wordt een Plan van Aanpak, hierna PvA, opgesteld. In het PvA staat wie, wanneer, welke maatregel neemt. Door het PvA uit te voeren kunnen bedrijven het werk veiliger en gezonder maken.

De Risico Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) is nu enige tijd verplicht gesteld voor alle werkgevers; met uitzondering van zelfstandige ondernemers zonder personeel. Het Plan van Aanpak (PvA) is een verplicht onderdeel van de RI&E (Arbo-wet).

De Arbeidsinspectie zegt hierover het volgende:

“Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en dient schriftelijk te worden vastgelegd.”

In beknopte zin moet een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie antwoord geven op de volgende vragen:

• Zijn er in het verleden ongevallen gebeurd in mijn bedrijf?

• Wat kan er op dit moment fout gaan in mijn bedrijf zodat ongevallen en/of verzuim optreden?

• Hoe groot is de kans dat dit gebeurt?

• Hoe beperk ik dit risico of de schade als het toch onverhoopt misgaat?

• Welke maatregelen zijn nodig? en op welke wijze voer ik deze door?

• Hoe zorg ik dat deze maatregelen blijven werken?

 

Risico’s terugdringen in drie stappen:

stap 1: Inventarisatie. Alle knelpunten op één lijst;

stap 2: Evaluatie. Risico’s sorteren; de belangrijkste bovenaan;

stap 3: Plan van aanpak. Wie doet wat, en…. wanneer?

In het Plan van Aanpak moet de werkgever aangeven binnen welke termijn zijn bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s, en wat deze maatregelen opleveren.

Het afnemen van een RI&E is vaak een omvangrijke klus die specifieke kennis vereist. Indien u om welke reden dan ook zelf binnen uw organisatie niet in staat bent om zelf uw RI&E te vervaardigen, kunt u dit door BHVNederland laten verzorgen.

Heeft u vragen over de RI&E of wilt u hulp bij het uitvoeren van uw RI&E. Vul het onderstaande contactformulier in of bel naar telefoonnummer 085 – 201 47 33.

 

 

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht