Een leerzame, actieve training die goed wordt gewaardeerd door de deelnemers

Sanquin Bloedbank organiseert periodiek trainingen AED/reanimatie voor de donorartsen. Doel hiervan is om in geval van een acute ernstige complicatie bij een donor adequate medische hulpverlening wordt gegeven. In 2016 zijn we in zee gegaan met BHVNederland. Dit heeft geleid tot een leerzame, actieve trainingen. Met gebruikmaking van onze eigen middelen alsmede de inzet van een LOTUS-slachtoffer is er een betere afstemming op de specifieke praktijksituatie van de bloedbank bereikt. Wat ook als positief wordt ervaren, is het feit dat beter dan voorheen wordt ingespeeld op de specifieke deskundigheid van de donorarts als doelgroep.