Opleiding Hoofd BHV (OUD)

Doelgroep:

De opleiding is bestemd voor personen die in bedrijven of instanties (gaan) functioneren als Coördinator/Hoofd BHV

Toelating:

De deelnemer vervult een management of middle management functie binnen het bedrijf of instelling. De deelnemer heeft in elk geval een MBO/HBO denkniveau. De deelnemer is op de hoogte van de uitvoerende taken van de BHV’ers.

Doelstelling:

Na het volgen van de opleiding kent en kan de deelnemer onder andere:

 • Een vertaling maken van relevante wetten naar het eigen bedrijf
 • Invulling geven aan zorg op maat zoals bedoeld in de arbowet
 • Een risico-inventarisatie lezen en noodzakelijke plannen maken
 • Een BHV organisatie opzetten en beheren
 • Tegenwicht geven in gesprekken met betrokken diensten en organisaties

Inhoud van de opleiding, Theorie en praktijk:

 • Algemeen: BHV en coördinator BHV
 • Wettelijke kader: Arbowet, bouwbesluit en gebruiksvergunning
 • Interne uitvoering van de BHV. Richtlijnen, verplichting en de RI&E
 • Schriftelijke vastlegging in plannen
 • Opleiding: keuze in BHV opleiding, opleiden en geoefend blijven
 • Alarmeringen
 • Brandbeveiligingsmaatregelen
 • Deskundige diensten, als arbodiensten en arbeidsinspectie

Werkwijze:

Tijdens de training wordt een actieve deelname van de cursist verwacht. Het accent ligt op het praktisch vertalen van de theorie.

Opleidingsduur en belasting:

De opleiding neemt 6 dagdelen in beslag. Verdeeld over drie dagen. De eerste twee dagen in een maand en de derde dag ca. een maand later. In de tussenliggende tijd is de cursist bezig met het BHV beleidsplan voor het eigen bedrijf.

De tijdsinvestering ligt voor het maken van het plan en het voorbereiden van een presentatie voor de examencommissie op 60 tot 80 uur.

Momenteel hebben we voor de volgende data een cursus gepland staan in 2018 met als locatie Beverwijk:

4 april, 18 april, 16 mei (examen)

19 september, 3 oktober, 31 oktober (examen)

7 november, 21 november, 19 december (examen)

Voor meer informatie kunt u bellen naar: 085 -201 47 33 of mailen naar customersupport@bhvnederland.nl