BHV Verzekering

BHVNederland streeft naar kwalitatief hoogwaardige trainingen. De trainingen voldoen aan de strenge eisen die worden gesteld door KIWA als het gaat om de inhoud, ook wel competenties genoemd.

In onze trainingen komt regelmatig de vraag naar voren hoe het is gesteld met de aansprakelijkheid of een ongeval bij- en door het optreden van de Bedrijfshulpverlener.

De deelnemers aan de BHV trainingen van BHVNederland zijn standaard een jaar lang verzekerd door middel van een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. De verzekering is gekoppeld aan het BHV certificaat dat wordt verstrekt aan de kandidaat wanneer hij of zij heeft voldaan aan de gestelde competenties welke gekoppeld zijn aan de certificering. Indien het certificaat is verlopen (12 maanden na afgifte) heeft de kandidaat nog 3 maanden om de BHV herhaling te volgen waarmee de dekking wordt verlengd. Wat houd de dekking globaal in?

De aansprakelijkheidsverzekering

De polis geeft dekking voor de aansprakelijkheid van de houder die wordt veroorzaakt in de uitvoering als bedrijfshulpverlener. De houder van het certificaat heeft deze dekking wanneer hij of zijn hulp verleent aan derden, zowel binnen als buiten de opdracht van de werkgever.

De verzekering is secundair en wordt aangesproken wanneer de dekking van de werkgever (AVB) of werknemer (AVP) geen dekking biedt.

· Deze dekking geldt uitsluitend als men in het bezit is van een geldig, via BHVNederland behaald BHV diploma;

· Het verzekerde bedrag bedraagt € 1.250.000,00 per aanspraak en geldt tevens als maximum per verzekeringsjaar.

De verzekering geeft geen dekking voor de aansprakelijkheid voor schade:

· die is gedekt onder een andere verzekering, al dan niet van oudere datum; of

· die onder een andere verzekering gedekt zou zijn als deze verzekering niet bestond.

De ongevallen verzekering

Deze verzekering verleent dekking bij de uitvoering van bedrijfshulpverleningstaken wanneer verzekerde zelf, als gevolg van letsel opgelopen bij een BHV taak, overlijdt of geheel of gedeeltelijk blijvend invalide wordt. Dit geldt ook voor bedrijfshulpverleners in opleiding tijdens de training(en).

Globale informatie ongevallenverzekering:

Dekking verzekerd bedrag

1. Overlijden € 25.000,00;

2. Blijvende invaliditeit: maximaal € 50.000,00;

3. Geneeskundige kosten, maximaal € 1.000,00 per gebeurtenis;

4. Persoonlijke eigendommen, maximaal € 750,00 per gebeurtenis.

Omschrijving dekking

Onder deze verzekering zijn gedekt ongevallen die verzekerde overkomen tijdens opleiding, training, wedstrijden, hulpverlening en/of werkzaamheden ter bescherming van de eigen- of een andere onderneming en/of personen en/of van eigendommen van anderen onverschillig of de hiervoor genoemde activiteiten plaatsvinden in- of op gebouwen of terreinen van de eigen werkgever of daarbuiten mits binnen Nederland of 50 kilometer daarbuiten en ongeacht of deze activiteiten individueel dan wel gezamenlijk plaats vinden. De dekking omvat mede het gaan naar- en komen van de plaats waar de opleiding, training, wedstrijd, hulpverlening en/of werkzaamheden plaatsvindt/plaatsvinden.

Voor de volledigheid wordt bepaald dat deze dekking geldt voor cursisten die geheel als BHV’er worden opgeleid- of bijgeschoold, alsmede voor cursisten die voor een onderdeel worden opgeleid (brand en ontruiming, levensreddende eerste hulp, niet-levensreddende eerste hulp e.d.).

Alle modules zijn opgebouwd uit competenties. In specifieke gevallen wordt er maatwerk geleverd uit een paar competenties. Alles is voorzien van een lesplan, lesmateriaal en een praktijkonderdeel. In alle gevallen is een dekking mogelijk. De dekking gaat altijd volledig in en geldt dan voor het onderdeel waar men een certificaat voor heeft.

Polisvoorwaarden

Klik op een van de onderstaande links voor de polisvoorwaarden:

Trainingen met erkend certificaat
Kiwa gecertificeerd opleider
Advies op maat
Landelijke dekking
Blijf op de hoogte van BHVNederland!
Ontvang regelmatig onze nieuwsbrief met actualiteiten
BHVNederland
Storkstraat 9
2722 NN Zoetermeer
Bel 085 201 47 33
Voor alle vragen over cursussen, aanvragen informatie of offertes