Kwaliteitskeurmerk

In het kader van een optimale dienstverlening en klantervaring streeft BHVNederland naar kwaliteit. Om deze reden richt BHVNederland zijn bedrijfsprocessen en trainingen in naar extern opgestelde richtlijnen en de meest actuele toets- en eindtermen.

Kwaliteitskeurmerk NRTO

BHVNederland mag zich lid noemen van het NRTO – de Nederlandse Raad voor Trainingen en Opleidingen.

Als opleider heeft BHVNederland, na onafhankelijke toetsing, het kwaliteitskeurmerk NRTO toegekend gekregen. Dit houdt in dat BHVNederland kwaliteit hoog in het vaandel heeft en haar diensten en producten op een hoogwaardige manier levert aan haar opdrachtgevers.

Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat BHVNederland voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten & leveranciers en deskundigheid van het personeel.

Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder.

Als NRTO-lid conformeert BHVNederland zich aan de gedragscode van het NRTO. Voor meer informatie zie www.nrto.nl.

Kwaliteitskeurmerk Kiwa – Erkend Opleider

Vanaf december 2016 mag BHVNederland zich Erkend Opleider noemen volgens de norm NEN 17024:2012.

Kiwa heeft als certificerende instantie de bedrijfsprocessen van BHVNederland en de inhoud van de trainingen en lesmateriaal getoetst, met als gevolg een positieve beoordeling en certificering.
Dit houdt in dat de medewerkers en instructeurs van BHVNederland zich houden aan vooraf opgestelde en gedocumenteerde processen en lesplannen.

Hiermee houdt de organisatie de kwaliteit van dienstverlening nauwlettend in de gaten en werkt het aan continue kwaliteitsverbetering.