terug naar producten

Brandveiligheid

Een beginnende brand kan vaak eenvoudig geblust worden met een draagbare brandblusser. Daarnaast verplicht de Arbowetgeving u er zorg voor te dragen dat uw gebouw zo brandveilig mogelijk is. Dit betekent dus ook het plaatsen van brandblussers! BHVNederland verkoopt vier soorten draagbare brandblussers: poederblussers, sproeischuimblussers, koolzuursneeuwblussers (CO2) en vetblussers. Naast draagbare blussers kunt u ook bij ons terecht voor brandslanghaspels, blusdekens en noodverlichting.