Wij redden mensenlevens
Heartbeat

Gebruiksmelding

Vergunningsplattegronden ten behoeve van gebruiksmelding

Bij het indienen van een gebruiksmelding stelt de gemeente verplicht dat er van het gehele pand tekeningen aangeleverd worden. Deze tekeningen dienen aan standaard eisen en uitvoering te voldoen. Aan de hand van een inventarisatie op locatie zullen wij de betreffende tekeningen vervaardigen. Deze tekeningen worden op formaat A0 (of kleiner indien de schaal 1:100 dit mogelijk maakt) aangeleverd in 2-voud.

Op de tekening(en) dienen naast een correcte indeling van het gebouw alle (brand)veiligheidsonderdelen weergegeven te staan. Tevens dienen alle ruimten voorzien te zijn van de gebruiksfunctie en het maximaal aantal aanwezige personen. Voor ruimten >25 personen dient ook de inrichting van de betreffende ruimte op de tekening weergegeven te worden.

Op de tekening(en) dienen naast een correcte indeling van het gebouw alle (brand)veiligheidsonderdelen weergegeven te staan. Tevens dienen alle ruimten voorzien te zijn van de gebruiksfunctie en het maximaal aantal aanwezige personen. Voor ruimten >25 personen dient ook de inrichting van de betreffende ruimte op de tekening weergegeven te worden.

BHVNederland | omgevingsvergunning | Advies

Indienen gebruiksmelding

Volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving artikel 6.7 lid 1 is een gebruiksmelding verplicht voor gebouwen waarin een bepaald aantal personen aanwezig zijn, zoals bepaald in tabel 6.6. Het aantal personen verschilt per gebruiksfunctie.

Indien voor jouw organisatie één van de criteria van toepassing is, betekent dit dat je een gebruiksmelding in moet dienen. De gebruiksmelding dient via het omgevingsloket ingediend te worden.

Bij het indienen zul je aan dienen te geven welk gebruik het gebouw heeft en welke brandveiligheidsfaciliteiten je beschikbaar hebt. Dit dient zowel tekstueel als door middel van tekeningen te gebeuren.

Volgens het Bouwbesluit 2012, artikel 6.23 lid 6 is een Omgevingsmelding verplicht voor bouwwerken waarin:

een bouwwerk in gebruik te nemen of te gebruiken indien:

  1. daarin meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn, of
  2. toepassing is gegeven aan artikel 1.3 in verband met een in hoofdstuk 6 of 7 gegeven voorschrift, en een woonfunctie in gebruik te nemen of te gebruiken voor kamergewijze verhuur.

In het Bouwbesluit 2012 wordt bovenstaande eis vermeld. Indien voor jouw organisatie één van bovenstaande criteria van toepassing is, betekent dit dat je een Omgevingsvergunning, dan wel een Omgevingsmelding in moet dienen. Sinds 2012 dient dit via het OmgevingsLoket Online (OLO) te gebeuren.

Bij het indienen zul je aan dienen te geven welk gebruik het gebouw heeft en welke brandveiligheidsfaciliteiten je beschikbaar hebt. Dit dient zowel tekstueel als door middel van tekeningen te gebeuren.

Klik hier voor een voorbeeld formulier gebruiksmelding

BHVNederland kan het gehele traject begeleiden; van het verzamelen van de benodigde gegevens tot het indienen via de digitale omgeving.

Voorbeeld vergunningsplattegrond

Informatie aanvragen

Neem contact met ons op via de rode knop aan de rechterkant en wij geven zo spoedig mogelijk advies op maat.

Klanten over BHVNederland

Neem contact op met je persoonlijke specialist

Huub de Laat

Accountmanager

+31 (0) 6 34 48 59 55
huub@bhvnederland.nl

Al meer dan 10 jaar succesvol
bij onze klanten

Trainingen met erkend certificaat
Kiwa gecertificeerd opleider
Advies op maat
Landelijke dekking
Blijf op de hoogte van BHVNederland!
Ontvang regelmatig onze nieuwsbrief met actualiteiten
BHVNederland
Braillelaan 9 – 5e etage
2289 CL Rijswijk
Bel 085 201 47 33
Voor alle vragen over cursussen, aanvragen informatie of offertes