Wij redden mensenlevens
Heartbeat

Veelgestelde vragen

Vragen over de BHV cursus

De BHV Basis cursus duurt 2 dagen (4 dagdelen) en de jaarlijkse herhaling neemt 1 dag (2 dagdelen) in beslag.

De Basis BHV E-Learning volg je in ca. 5 uur, de BHV E-Learning Herhaling kost ca. 1 ½ uur.

Wanneer je een geldig EHBO certificaat hebt van het Rode of Oranje Kruis heb je vrijstelling voor het onderdeel EHBO bij de basis BHV cursus. Wanneer je de BHV herhaling bij ons volgt is het tevens mogelijk om je EHBO certificaat te verlengen. Geef dit voortijdig bij ons aan, zodat wij de her-certificering kunnen aanvragen.

De BHV Herhalingscursus is van toepassingen voor cursisten die met goed gevolg de BHV Basis cursus hebben afgerond en van wie het certificaat niet ouder dan 1 jaar en 3 maanden is.

Wanneer je geen fysieke hinder ondervindt is het geen enkel probleem. Wanneer je daarover twijfelt bel dan met de (huis)arts.

Nee. Een BHV training wordt niet vergoed door een zorgverzekeraar. Alleen bij een EHBO training is een vergoeding mogelijk. Kijk voor meer informatie hier.

BHVNederland biedt de training op hun locaties in Nederland uitsluitend aan op werkdagen. Trainingen op locatie van de klant worden tegen meerkosten wel in de avonduren en in het weekend verzorgd. Meer weten, neem dan contact op met onze afdeling customer support of kijk op deze pagina.

Zoek jou locatie op onze locatiepagina en klik op de juiste locatie voor de adresgegevens.

Vragen over het BHV certificaat en het BHV pasje

Ja, alle BHV’ers ontvangen het erkende certificaat digitaal in hun mailbox. Indien gewenst is het mogelijk om tegen een meerprijs een hardcopy certificaat aan te vragen.

Het BHV Certificaat is 1 jaar geldig.

Vanuit de Arbowet is er geen omschrijving over de frequentie van het aantal trainingen per jaar. Hierdoor verschilt de kwaliteit en geldigheid van de training. BHVNederland borgt haar kwaliteit met verschillende kwaliteitsorganisaties waaronder KIWA. Om deze kwaliteit te borgen, trainen wij onze opdrachtgevers 1 keer (8 uur) per jaar. De deelnemer moet immers te allen tijde klaar zijn om zijn of haar kennis toe te passen.

Hierin zijn wij afhankelijk van een aantal factoren. Wanneer het een BHV herhaling betreft zijn de pasjes normaal gesproken binnen 3 werkweken bij de opdrachtgever in huis. Wanneer er sprake is van een basisopleiding dan kan de wachttijd oplopen tot één maand.

Waarom één maand? Wij zijn afhankelijk van de certificerende instantie die de door u gemaakte examens moet beoordelen en de certificaten aan ons verstrekt. Na binnenkomst verwerken wij deze en sturen ze naar de opdrachtgever. Wij zoeken naar oplossingen, denk hierbij aan online examens zodat we de beoordeling direct hebben.

Er is één maar. Doordat wij een KIWA gecertificeerd opleider zijn moeten we deze processen beschrijven zodat uw certificaat dit keurmerk mag dragen.

Je ontvangt het certificaat digitaal.

Je kunt je certificaat tegen kostprijs (opnieuw) aanvragen via customer support, vul hier het formulier in.

Vragen over BHV in jouw bedrijf

In ieder bedrijf waar sprake is van een gezagsverhouding (werkgever/werknemer), is de Arbowet van toepassing. In artikel 15 van de Arbowet staat dat je verplicht bent BHV’ers binnen je bedrijf te hebben.

Dit wordt in verband met de nieuwe wetgeving bepaald door de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), kijk hier voor meer informatie.

Ja dat kan zeker. Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Ja, wij begrijpen dat de winst over het algemeen wordt gezocht in de prijs. De winst van trainen op locatie is niet alleen in prijs maar veel meer nog in trainen op risico’s die aanwezig zijn op de eigen locatie uit te drukken. Vraag één van onze accountmanagers naar meer informatie of kijk op onze in company pagina.

Wanneer je deelnemers inschrijft voor één en dezelfde uitvoering (zelfde datum en plaats) dan ontvang je bij twee deelnemers 1%, bij drie 2%, bij vier 3% en bij vijf 4% korting.

Wanneer je gezag voert over personeel, vrijwilligers, stagiaires, inhuurkrachten etc. dan ben je RI&E plichtig. Kijk voor meer informatie op de pagina Risico- en Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E).

Nee, een AED is niet verplicht. Meer en meer organisaties kiezen voor de aanschaf van een AED omdat de prijzen ten opzichte van een aantal jaar geleden honderden euro’s zijn gedaald en omdat de overlevingskans van een slachtoffer met een hartfalen met tientallen procenten toeneemt.

Ieder werkgever is verplicht zijn medewerkers, dit kunnen ook vrijwilligers zijn, voor te bereiden op calamiteiten. BHV’ers zijn opgeleid om de calamiteit te bestrijden. Het overige personeel is voorbereid en geoefend het pand via de kortste weg te verlaten. Wij adviseren met klem dit oefenen jaarlijks te doen.

Nee, een Ploegleider is geen verplichte functie vanuit de Arbowet. Bij organisaties met meerdere Bedrijfshulpverleners, die werken in teams, is het wenselijk een ploegleider en een plaatsvervanger op te leiden. De ploegleider zorgt voor aansturing en overzicht.

Nee, een Hoofd BHV is niet verplicht. Bij grotere organisatie >100 medewerkers kan het wenselijk zijn een Hoofd BHV op te leiden en aan te stellen. Een Hoofd BHV zorgt ervoor dat wet en regelgeving in de praktijk kan worden uitgevoerd als het gaat om de ARBO wet, de RI&E en het plan van aanpak worden uitgevoerd.

Ja, iedere werkgever is wettelijk verplicht om tenminste één preventiemedewerker aan te stellen. Zie de pagina Opleiding Preventiemedewerker voor meer informatie.

Wanneer er binnen de stichting sprake is van één betaalde kracht is BHV verplicht. Ook wanneer de overige medewerkers vrijwillig werkzaam zijn.

Wanneer jouw bedrijf niet beschikt over een parkeergelegenheid of terrein waarop de blustraining kan plaatsvinden dan voeren we de blusoefening uit door gebruik te maken van ons elektronisch blusmateriaal. Binnen blussen zonder rook en waterschade is dus zeer goed mogelijk.

Staat uw vraag hier niet tussen?

Stel je vraag dan via ons contactformulier of bel 085-201 47 33

Trainingen met erkend certificaat
Kiwa gecertificeerd opleider
Advies op maat
Landelijke dekking
Blijf op de hoogte van BHVNederland!
Ontvang regelmatig onze nieuwsbrief met actualiteiten
BHVNederland
Braillelaan 9 – 5e etage
2289 CL Rijswijk
Bel 085 201 47 33
Voor alle vragen over cursussen, aanvragen informatie of offertes