Veel gestelde vragen

Wat betekent BHV?

BHV staat voor Bedrijfshulpverlening.

Moet mijn bedrijf ook een BHV organisatie hebben?

In ieder bedrijf waar sprake is van een gezagsverhouding (werkgever/werknemer), is de Arbowet van toepassing. In artikel 15 van de Arbowet staat dat u verplicht bent BHV’ers binnen uw bedrijf te hebben.

Hoeveel BHV’ers moet mijn bedrijf hebben?

Dit wordt in verband met de nieuwe wetgeving bepaald door de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

Wat leert een BHV’er?

Een BHV curus bestaat uit de volgende onderdelen: eerste hulp en levensreddend handelen, training AED, brandpreventie en bestrijding, ontruiming en communicatie.

Hoe lang duurt een BHV cursus?

De BHV Basis cursus duurt 2 dagen (4 dagdelen) en de jaarlijkse herhaling neemt 1 dag (2 dagdelen) in beslag.

Wat betekent E-Learning?

E-Learning houdt in dat u een thuisstudie volgt en daar een examen voor aflegt, waarvoor u ook geslaagd moet zijn, voordat u kunt deelnemen aan de praktijkdag die 1 dag (2 dagdelen) duurt.

Ontvangen de BHV’ers een certificaat?

Ja, alle BHV’ers ontvangen het NVB certificaat maar ook een handige pas in credit card formaat.

Hoe lang is het BHV certificaat geldig?

Het BHV Certificaat is 1 jaar geldig.

Wanneer is de BHV Herhalingscursus voor mij van toepassing?

De BHV Herhalingscursus is van toepassingen voor cursisten die met goed gevolg de BHV Basis cursus hebben afgerond en van wie het certificaat niet ouder dan 1 jaar en 3 maanden is.

Bent u uw pasje of certificaat kwijt?

U kunt uw certificaat of pasje tegen kostprijs opnieuw aanvragen via customersupport@BHVNederland.nl

Staat uw vraag hier niet tussen?
Mail uw vraag dan naar customersupport@BHVNederland.nl

Of bel 085-201 47 33