Ontruimingsplan

Brandalarm!!! Wat doet u? Pakt u de lift? Blijft u rustig zitten want het zal toch wel weer vals alarm zijn? Of rent u als een malle naar de uitgang en sleept u onderweg nog wat collega’s mee? Verwarring en chaos kunt u in zo’n situatie niet gebruiken. Iedereen binnen uw bedrijf moet weten hoe te handelen.

Wanneer er in uw pand een brandmeldinstallatie aanwezig is, bent u wettelijk verplicht een ontruimingsplan op te stellen. Elk bedrijf is volgens de Arbowet verplicht om maatregelen te treffen voor een eventuele evacuatie en om er voor te zorgen dat werknemers de nodige passende maatregelen kunnen nemen in geval van nood.

Er zijn twee wetten die het hebben van een ontruimingsplan vereisen of noodzakelijk maken:

– Bouwbesluit: dit is alleen van toepassing indien er op de locatie een brandmeldinstallatie of ontruimingsalarminstallatie aanwezig is.

– Arbowet: in het kader van de zorgplicht is iedere organisatie verplicht om het veilig verblijf op de locatie van zowel vrijwilligers als bezoekers te garanderen.

voorbeeld ontruimingsplan - inhoudsopgave
voorbeeld ontruimingsplan - inhoudsopgave

Met een ontruimingsplan zorgt u ervoor dat uw bedrijf aan deze wettelijke eisen voldoet. In het ontruimingsplan staan de afspraken en de procedures met betrekking tot het handelen bij een ontruiming. Ook omschrijft het ontruimingsplan wat er verwacht wordt van de BHV’ers bij een calamiteit (brand, bommelding, stroomuitval enz.).

Ontruimingsplan op maat

BHVNederland maakt een ontruimingsplan speciaal op maat voor uw organisatie en gebouw en dat voldoet aan de NEN 8112. Dit is de leidraad die de brandweerkorpsen in Nederland hanteren bij het goedkeuren van een ontruimingsplan van een pand. Zo weet u zeker dat uw ontruimingsplan voldoet aan de wettelijke eisen en – belangrijker nog –  dat het voor uw organisatie goed werkt.

Meer informatie?

Vul uw gegevens hieronder in en onze medewerkers sturen u zo snel mogelijk een advies op maat.

  • Sleep bestanden hierheen of
    Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf.
    Indien u al een bestaand ontruimingsplan heeft kunt u dit hier uploaden
voorbeeld ontruimingsplan - pagina
voorbeeld ontruimingsplan - pagina