Over ons

BHVNederland verzorgt praktijkgerichte, op maat gemaakte en doeltreffende trainingen waarbij de cursist centraal staat. BHVNederland verzorgt trainingen op het gebied van Bedrijfshulpverlening (BHV), EHBO en AED en richt zich op zowel de zakelijke als de particuliere markt.

Missie

Bedrijven en personen in Nederland bewust maken van risico’s op het gebied van Brand en EHBO.

Visie

Door de bekendste aanbieder in kwalitatief sterke BHV- en EHBO trainingen te zijn, heel Nederland de kans geven levens te redden en schade te beperken door middel van preventief en repressief veiligheidsbewustzijn.

Bedrijfsvideo BHVNederland

Maak kennis met BHVNederland, kwaliteit door kennis.

Erkend Opleidingsinstituut

Door het grote aantal opleiders op de BHV markt kan het heel lastig zijn kwaliteit te herkennen. Om kwaliteit, betrouwbaarheid en professionaliteit toch herkenbaar te maken zijn keurmerken heel belangrijk. De instantie Kiwa certificeert opleiders met het keurmerk ‘erkend opleider’ wanneer de opleider periodiek en met goed gevolg de externe audit doorloopt. Kiwa richt zich hierbij op ontzorging van opleiders door het bieden van een kwalitatief hoogwaardig en transparant kennis- en opleidingssysteem. Dat wordt onder andere gerealiseerd door het opstellen van richtlijnen en het certificeren van opleiders. Een van deze gecertificeerde opleiders zijn wij, BHVNederland.

SBB Erkenning – Erkend Leerbedrijf

Wij leiden vakmensen op! De erkenning van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) betekent dat wij bijdragen aan de toekomst van het vakmanschap. Mbo-studenten kunnen het praktijkgedeelte van hun studie volgen bij ons door stage te lopen. Wij begeleiden graag toekomstig talent!

Kwaliteitskeurmerk NRTO

BHVNederland mag zich lid noemen van het NRTO – de Nederlandse Raad voor Trainingen en Opleidingen. Als opleider heeft BHVNederland, na onafhankelijke toetsing, het kwaliteitskeurmerk NRTO toegekend gekregen. Dit houdt in dat BHVNederland kwaliteit hoog in het vaandel heeft en haar diensten en producten op een hoogwaardige manier levert aan haar opdrachtgevers.

Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat BHVNederland voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten & leveranciers en deskundigheid van het personeel.

Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder.

Als NRTO-lid conformeert BHVNederland zich aan de gedragscode van het NRTO.

Kwaliteitskeurmerk Kiwa – Erkend Opleider

Sinds december 2016 mag BHVNederland zich Erkend Opleider noemen volgens de norm NEN 17024:2012. Kiwa heeft als certificerende instantie de bedrijfsprocessen van BHVNederland en de inhoud van de trainingen en lesmateriaal getoetst, met als gevolg een positieve beoordeling en certificering.

Dit houdt in dat de medewerkers en instructeurs van BHVNederland zich houden aan vooraf opgestelde en gedocumenteerde processen en lesplannen. Hiermee houdt de organisatie de kwaliteit van dienstverlening nauwlettend in de gaten en werkt het aan continue kwaliteitsverbetering.

BHV register

BHVNederland is sinds 2019 aangesloten bij de stichting BHV register. Deze stichting heeft zich tot doel gesteld dat opleiders en instructeurs voldoen aan de basis competenties die nodig zijn om de onderdelen Brand en Ontruimen en EHBO te kunnen doceren. In offerte- en aanbestedingstrajecten wordt vaak een certificering genoemd waarbij de aanbieder die moet hebben of gelijkwaardig. Om de term gelijkwaardig niet verwarrend te laten werken is het BHV register, onder andere, opgericht. Het BHV register laat zich adviseren door deskundigen uit de markt.

Wat betekent het voor u dat wij een erkend opleidingsinstituut zijn:

  • Begeleiding door gecertificeerde instructeurs die met regelmaat controle krijgen tijdens de training
  • Lesboeken die door het  Kiwa herzien worden en daarmee de laatste richtlijnen voor hulpverleners bevatten
  • Een BHV opleiding die voldoet aan de meest actuele eisen en richtlijnen
  • Kwalitatief hoogwaardige service- en dienstverlening door een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem.

BHV is voor veel bedrijven een sluitstuk, “oh ja dat moeten we nog even doen.” Een BHV Basisopleiding duurt twee dagen en een BHV Herhaling duurt één dag. Wanneer u gebruik maakt van e-learning duurt de BHV basis één dag en de BHV herhaling een halve dag. Een e-learning houdt in dat u de theorie van de opleiding zelf achter de computer thuis of op werk doet. Minder tijd stoppen in de opleiding is onverantwoord en geeft geen enkele garantie dat de veiligheid op de werkvloer in orde is.