Wij redden mensenlevens
Heartbeat

Risico Inventarisatie en – Evaluatie (RI&E)

De Risico Inventarisatie en – Evaluatie, ook wel RI&E, is een lijst met mogelijke risico’s. Met deze lijst kunnen bedrijven haar risico’s in kaart brengen. Want pas als je weet welke risico’s er zijn, kan je de juiste maatregelen treffen. Met de RI&E wordt een Plan van Aanpak opgesteld. In het Plan van Aanpak staat wie, wanneer, welke maatregel neemt. Door het Plan van Aanpak uit te voeren kunnen bedrijven het werk veiliger en gezonder maken.

De Risico Inventarisatie en – Evaluatie is nu enige tijd verplicht gesteld voor alle werkgevers; met uitzondering van zelfstandige ondernemers zonder personeel. Het Plan van Aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E (Arbo-wet).

BHVNederland | RI&E | Advies

De Arbeidsinspectie zegt over een RI&E het volgende:

Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en dient schriftelijk te worden vastgelegd.

In beknopte zin moet een Risico Inventarisatie en – Evaluatie antwoord geven op de volgende vragen:

  • Zijn er in het verleden ongevallen gebeurd in mijn bedrijf?
  • Wat kan er op dit moment fout gaan in mijn bedrijf zodat ongevallen en/of verzuim optreden?
  • Hoe groot is de kans dat dit gebeurt?
  • Hoe beperk ik dit risico of de schade als het toch onverhoopt misgaat?
  • Welke maatregelen zijn nodig? En op welke wijze voer ik deze door?
  • Hoe zorg ik dat deze maatregelen blijven werken?

Risico’s terugdringen in drie stappen:

  1. Inventarisatie. Alle knelpunten op één lijst.
  2. Evaluatie. Risico’s sorteren; de belangrijkste bovenaan.
  3. Plan van aanpak. Wie doet wat, en…. wanneer?

In het Plan van Aanpak moet de werkgever aangeven binnen welke termijn zijn bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s, en wat deze maatregelen opleveren.

Het afnemen van een RI&E is vaak een omvangrijke klus die specifieke kennis vereist. Indien je om welke reden dan ook binnen je organisatie niet in staat bent om zelf je RI&E te vervaardigen, kun je dit door BHVNederland laten verzorgen.

Bij organisaties met meer dan 25 medewerkers moet de RI&E getoetst worden door een arbodienst of een kerndeskundige.

Een gezonde werkplek creëren doet u zo

Informatie aanvragen

Heb je vragen over de RI&E of wil je hulp bij het uitvoeren van een RI&E? Neem contact met ons op via de rode knop aan de rechterkant.

Klanten over BHVNederland

Neem contact op met je persoonlijke specialist

Huub de Laat

Accountmanager

+31 (0) 6 34 48 59 55
huub@bhvnederland.nl

Al meer dan 10 jaar succesvol
bij onze klanten

Trainingen met erkend certificaat
Kiwa gecertificeerd opleider
Advies op maat
Landelijke dekking
Blijf op de hoogte van BHVNederland!
Ontvang regelmatig onze nieuwsbrief met actualiteiten
BHVNederland
Braillelaan 9 – 5e etage
2289 CL Rijswijk
Bel 085 201 47 33
Voor alle vragen over cursussen, aanvragen informatie of offertes