De Cirkel van BHVNederland – Stap 1 – RI&E

Veel bedrijven en organisaties weten dat een RI&E moet worden uitgevoerd en dat de bedrijfshulpverlening moet worden georganiseerd.

Maar waar begin je? Hoe pak je dat die verschillende dingen nu aan? Vaak gaat iemand aan de slag met de bhv en krijgt de preventiemedewerker de verantwoordelijkheid over het uitvoeren van de RI&E.

Wat nu als je vanuit de RI&E gaat starten met het organiseren van de bedrijfshulpverlening? En je vervolgens onderzoekt of de competenties die deze bhv’ers aanleren in de cursus wel voldoende zijn om adequaat de risico’s binnen jouw bedrijf aan te kunnen? Zijn dan de RI&E en de bedrijfshulpverlening niet veel beter op elkaar afgestemd?

Door op deze manier de bedrijfshulpverleningsorganisatie af te stemmen op de RI&E, ligt de focus meer op de risico’s binnen jouw bedrijf, kan de opleiding meer op maat gemaakt worden en kun je gerichter gaan oefenen met realistische scenario’s. Wij kunnen je helpen om deze processen logischer en efficiënter aan te pakken.

Zijn wij verplicht  om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te laten voeren?

In veel gevallen is het hebben van een RI&E verplicht, er zijn echter een paar uitzonderingen:

  • Zelfstandigen zonder personeel
  • Kleine ondernemingen die voor maximaal 40 uur per week medewerkers in dienst hebben. Voor deze bedrijven volstaat de checklist gezondheidsrisico’s .
  • Vrijwilligersorganisaties waar alleen vrijwilligers werken. Tenzij er met gevaarlijke stoffen of biologische agentia gewerkt wordt. In dit geval moet er wel een RI&E uitgevoerd worden die de focus op deze stoffen legt.

De risico-inventarisatie en -evaluatie is het meest belangrijke document voor het arbobeleid. Door het (laten) uitvoeren van een RI&E inventariseer je de risico’s die werknemers lopen bij het uitvoeren van de werkzaamheden. In artikel 5, lid 1, van de Arbowet staat deze verplichting omschreven. 

Inventarisatie

Bij het inventariseren van de risico’s is het belangrijk rekening te houden met bijzondere categorieën van werknemers. Dit zijn de zogenoemde kwetsbare groepen werknemers die grotere risico’s kunnen lopen. Denk hier bijvoorbeeld aan leeftijdscategorieën (jeugdigen), onervarenheid (nieuwkomers), anderstaligen of (tijdelijk) verminderde belastbaarheid (zwangeren, gedeeltelijk arbeidsongeschikten).

Evaluatie en verbetermaatregelen

Na het inventariseren van de risico’s volgt de evaluatie. Hier wordt de kans dat er iets gebeurt en wat de mogelijke gevolgen dan zullen zijn geëvalueerd. Mochten er al verbetermaatregelen zijn genomen om de risico’s weg te nemen of te beperken, dan worden deze maatregelen beoordeeld op effectiviteit. Blijken de genomen maatregelen niet effectief, dan zal het beleid moeten worden aangepast.

Plan van Aanpak

De hierboven genoemde stappen leiden tot het Plan van Aanpak, waarin de knelpunten en de voorgenomen maatregelen zijn aangegeven. Dit plan moet SMART geformuleerd zijn, om ervoor te zorgen dat de voorgestelde aanpak ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Het opstellen, uitvoeren en beheren van het Plan van Aanpak is één van de taken van de preventiemedewerker, Arbowet, artikel 13.

Toetsen van de RI&E

Zodra de RI&E en het plan van aanpak opgesteld zijn, zal er een gecertificeerde arbodienst of een gecertificeerde kerndeskundige de RI&E moeten toetsen. Deze verplichting is vastgelegd in Arbeidsomstandighedenregeling, artikel 2.1.

BHVNederland laat de uitgevoerde RI&E door een externe kerndeskundige toetsen om zo de onafhankelijkheid te kunnen borgen tussen uitvoering en toetsing. Het toetsen van de RI&E houdt in dat beoordeeld wordt of de RI&E compleet en betrouwbaar is. De Arbowet schrijft voor dat de RI&E altijd actueel moet zijn; de RI&E moet worden aangepast ‘zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven’.

In sommige gevallen hoeft de RI&E niet getoetst te worden, namelijk:

  • Als je voor maximaal 40 uur per week personeel in dienst hebt (jezelf niet meegerekend, maar wél stagiaires).
  • Als je maximaal 25 medewerkers in dienst hebt en je hebt een erkend branche-instrument
    gebruikt om de RI&E op te stellen.

Na het lezen van dit artikel ben je in staat om antwoord te geven op de vraag of een RI&E verplicht is voor jouw bedrijf. Het doel van een RI&E is de risico’s voor een ieder binnen het bedrijf te verkleinen en daarmee de veiligheid te vergroten. Daar werken wij graag aan mee.

Liever alle artikelen direct in de mailbox ontvangen? Dat kan! Via de knop hieronder is het mogelijk alle stappen van de cirkel van BHVNederland te downloaden. Door dit te doen, weet jij waar je aan toe bent als je alles op rij wil krijgen.

Download de gehele Cirkel van BHVNederland hier!

 

 

 

Trainingen met erkend certificaat
Kiwa gecertificeerd opleider
Advies op maat
Landelijke dekking
Blijf op de hoogte van BHVNederland!
Ontvang regelmatig onze nieuwsbrief met actualiteiten
BHVNederland
Braillelaan 9 – 5e etage
2289 CL Rijswijk
Bel 085 201 47 33
Voor alle vragen over cursussen, aanvragen informatie of offertes