De Cirkel van BHVNederland – Stap 2 – Restrisico’s

Wat zijn restrisico's?

Risico’s

In het Plan van Aanpak, dat naar aanleiding van de RI&E is opgesteld,  worden knelpunten of risico’s genoemd die kunnen worden aangepakt met de juiste maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan (bouw)technische aanpassingen zoals het aanleggen van een branddetectiesysteem, blussystemen of compartimentering.

Restrisico’s

Er zijn ook risico’s die, ondanks alle vooraf genomen maatregelen, niet volledig kunnen worden uitgesloten; ze kunnen altijd en overal voorkomen. Dit noemen we restrisico’s. Deze risico’s zijn te verdelen in twee groepen.

Algemene restrisico’s

Om algemene restrisico’s af te dekken, moet de werkgever zich laten bijstaan door medewerkers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverlener, Artikel 15, Arbowet. Het aantal bedrijfshulpverleners is onder andere afhankelijk van de grootte van de risico’s.

Deze bijstand op het gebied van de algemene restrisico’s houdt in ieder geval altijd het volgende in:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  • Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

Artikel 15, Arbowet stelt dat bedrijfshulpverleners over “een zodanige opleiding en uitrusting  moeten beschikken, zij zodanig in aantal en zodanig georganiseerd moeten zijn, dat zij de hierboven genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.

Specifieke restrisico’s

De specifieke restrisico’s hebben te maken met de aard van de werkzaamheden die worden uitgevoerd. Bij het werken op hoogte bijvoorbeeld, bestaat het risico dat je, ondanks het dragen van valbeveiliging, valt en van hoogte gered moet worden. De opgeleide en aangestelde bhv’ers hebben voor deze incidenten aanvullende competenties nodig.

Andere voorbeelden van specifieke restrisico’s:

  • Een te laag zuurstofniveau door slechte ventilatie of verdringing door dampen bij het uitvoeren van werkzaamheden in besloten ruimten en kruipruimten. Bedwelming, onwel wording en verstikking kunnen het gevolg zijn.
  • Een lopende band is vastgelopen, een collega weet dat de machine uitgezet moet worden om de band veilig vrij te maken maar dat kost tijd. Een tikje met een bezem doet wonderen; dat werkt altijd, totdat de collega ineens met de mouw van zijn jas gegrepen wordt door de band en hij bekneld komt te zitten in de machine. Ook hier leidt het specifieke restrisico, het werken met  machines, tot aanvullende competenties die de bhv’er aangeleerd moet krijgen.

Door het uitschrijven van de specifieke restrisico’s, wordt duidelijk welke aanvullende competenties  moeten worden aangeleerd en beoefend om de gevolgen van deze incidenten te beperken. Het uitschrijven van deze specifieke restrisico’s gebeurt in zogenoemde incidentscenario’s. Realistische incidenten worden zodanig uitgeschreven dat duidelijk wordt welke competenties de eigen hulpverleningsorganisatie aanvullend moet beheersen om zo goed en veilig mogelijk te handelen.

Liever alle artikelen direct in de mailbox ontvangen? Dat kan! Via de knop hieronder is het mogelijk alle stappen van de cirkel van BHVNederland te downloaden. Door dit te doen, weet jij waar je aan toe bent als je alles op rij wil krijgen.

Download de gehele Cirkel van BHVNederland hier!

Trainingen met erkend certificaat
Kiwa gecertificeerd opleider
Advies op maat
Landelijke dekking
Blijf op de hoogte van BHVNederland!
Ontvang regelmatig onze nieuwsbrief met actualiteiten
BHVNederland
Braillelaan 9 – 5e etage
2289 CL Rijswijk
Bel 085 201 47 33
Voor alle vragen over cursussen, aanvragen informatie of offertes