Handelen bij calamiteiten en BHV, wat is er verplicht?

Elke werkgever in Nederland is verplicht tot het hebben van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en een daaruit voortkomend plan van aanpak. In dit plan van aanpak worden maatregelen getroffen om gezondheids– en veiligheidsrisico’s op de werkvloer tot een minimum te beperken.

Als ondernemers loop je risico’s. Niet alleen op financieel gebied, maar ook bestaan er risico’s voor je personeel of materieel. Waar gewerkt wordt, kunnen spaanders vallen en daarom zijn werkgevers via de Arbowet verplicht te onderzoeken wat de risico’s binnen de organisaties zijn, wat de mogelijke effecten zijn en moeten er maatregelen worden getroffen.

Risico-Inventarisatie en Evaluatie

Middels een RI&E krijg je inzicht in gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Zo hebben organisaties te maken met rest risico’s. Dit zijn incidenten of calamiteiten die niet zijn uit te sluiten, zoals brand, wateroverlast, gaslekken, stroomuitval, bommeldingen en medische noodzaak.

Daarnaast bestaan er bedrijfsspecifieke risico’s die te maken hebben met de aard van de werkzaamheden, bijvoorbeeld het werken met gevaarlijke stoffen of werken op hoogte. Ook de ligging van een pand, bijvoorbeeld vlak langs een snelweg, in een havengebied of langs een spoorlijn, kan bepaalde risico’s met zich meebrengen.

Preventieve maatregelen & bedrijfshulpverlening

Binnen elke organisatie wordt een preventiemedewerker aangewezen die een belangrijke schakel is in het uitvoeren van het plan van aanpak dat voortkomt uit de RI&E. Zo moeten er preventieve middelen in een pand aanwezig zijn, zoals blussers, brandmeld- en ontruimingsinstallaties.

Ook BHV is een wettelijke verplichting die voorkomt uit de Arbowet. Een werknemer heeft namelijk recht op een veilige werkplek. De werkgever is verplicht ervoor te zorgen dat bij een incident of calamiteit adequaat kan worden opgetreden door daartoe opgeleide en geoefende medewerkers (BHV’ers).

Ondersteuning bij uitvoering

BHVNederland ondersteunt bedrijven en instellingen om te voldoen aan de eisen vanuit de wet en maatregelen uit het plan van aanpak. Denk hierbij aan het opstellen van ontruimingsplanning, plattegronden, leveren en keuren van preventiemateriaal. Medewerkers worden door middel van een BHV cursus opgeleid tot vakbekwame en ervaren bedrijfshulpverleners.

Is jouw organisatie goed voorbereid op eventuele calamiteiten? Zijn er in jouw organisatie voldoende BHV’ers aangesteld? BHV Nederland vindt dat iedereen in staat moet zijn een leven te kunnen redden. Door het aanbieden van BHV-cursussen op eigen locatie en op locatie van de klanten door heel Nederland, komt deze missie heel dichtbij. Benieuwd naar het cursusaanbod? Neem dan vandaag nog contact op voor alle cursusmogelijkheden 

Trainingen met erkend certificaat
Kiwa gecertificeerd opleider
Advies op maat
Landelijke dekking
Blijf op de hoogte van BHVNederland!
Ontvang regelmatig onze nieuwsbrief met actualiteiten
BHVNederland
Braillelaan 9 – 5e etage
2289 CL Rijswijk
Bel 085 201 47 33
Voor alle vragen over cursussen, aanvragen informatie of offertes