Tips voor het maken van een goed ontruimingsplan

In het geval van calamiteiten op de werkvloer waarbij het pand ontruimd moet worden, blijkt vaak dat mensen niet gillend en in het wilde weg rond gaan rennen, maar juist dat ze veel te traag reageren. Mensen zijn nu eenmaal gewend vaste routines te volgen, waardoor ze bijvoorbeeld nooduitgangen niet gebruiken, te lang wachten met vluchten of afwachten wat anderen doen.

In het geval van brand, bommeldingen of stroomuitval is het belangrijk dat bedrijfshulpverleners adequaat kunnen handelen. Dat begint met heldere instructies en het goede voorbeeld. Daarvoor is het belangrijk om het routinematige gedrag van mensen en de te verwachten trage reactiesnelheid in het ontruimingsplan te verwerken. Wij geven vijf tips voor het maken van een goed ontruimingsplan.

Tip 1: Risico-inventarisatie en -evaluatie als basis

In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) worden de risico’s binnen de organisatie in kaart gebracht. Houd in het ontruimingsplan dan ook rekening met specifieke risico’s voortkomend uit deze RI&E. Denk hierbij bijvoorbeeld aan niet-zelfredzame personen, gevaarlijke stoffen en fysieke overbelasting van werknemers.

Tip 2: Betrek BHV’ers bij het opstellen van het ontruimingsplan

Binnen de meeste organisaties is de Preventiemedewerker of Ploegleider BHV degene die verantwoordelijk is voor het ontruimingsplan. Aangezien het plan voor de gehele BHV organisatie een belangrijk document is, is het van belang dat ook de BHV’ers bij dit proces betrokken worden.

Tip 3: Bespreek het ontruimingsplan met overige huurders

Veel organisaties in Nederland hebben geen eigen kantoorpand en zijn gevestigd in één gebouw met meerdere huurders. Een nadeel hiervan is dat iedereen verantwoordelijk is voor haar eigen ‘hokje’. Toch is het van cruciaal belang dat ook de overige huurders op de hoogte zijn van jouw specifieke manier van ontruimen, de interne en externe communicatie en de rolverdeling binnen de organisatie.

Tip 4: Zorg voor een praktisch, compleet plan

Op internet zijn veel voorbeelden te vinden van een ontruimingsplan. Van één A4-tje tot een boekwerk van ruim honderd pagina’s. Velen hiervan zijn door organisaties zelf opgesteld en voldoen niet aan de NEN8112. Wanneer je het ontruimingsplan opstelt volgens de NEN8112, weet je zeker dat je plan zo compleet mogelijk is.

Tip 5: Zorg voor een up-to- date plan

Organisaties besteden veel geld en tijd aan het maken van een ontruimingsplan. Helaas zie je in de praktijk nog vaak dat het ontruimingsplan ergens in de kast staat en redelijk gedateerd is. Herzie het ontruimingsplan één keer per jaar en altijd ná een verbouwing of verhuizing.

Heeft jouw organisatie een goed ontruimingsplan opgesteld? Zijn al jouw medewerkers en de verantwoordelijke personeel op de hoogte wat ze moeten doen in het geval van ontruimingen?

BHVNederland is van mening dat iedereen in staat moet zijn een leven te kunnen redden. Door het aanbieden van BHV cursussen, op eigen locaties en op locatie van klanten door heel Nederland, komt deze missie heel dichtbij. Benieuwd naar het cursusaanbod? Neem vandaag nog contact op voor alle cursusmogelijkheden.

Trainingen met erkend certificaat
Kiwa gecertificeerd opleider
Advies op maat
Landelijke dekking
Blijf op de hoogte van BHVNederland!
Ontvang regelmatig onze nieuwsbrief met actualiteiten
BHVNederland
Braillelaan 9 – 5e etage
2289 CL Rijswijk
Bel 085 201 47 33
Voor alle vragen over cursussen, aanvragen informatie of offertes