Aanvullende training Ongewenste omgangsvormen – Preventiemedewerker

Medewerkers kunnen onderling- of in contact met derden (indirect) te maken krijgen met ordeverstoringen en agressie, kortom: ongewenst gedrag. De preventiemedewerker kan hierin een belangrijke, preventieve rol in spelen. Als aanvulling op de eendaagse training Preventiemedewerker biedt BHVNederland hierin een aanvullende trainingsdag.

Doel van de training is agressie en geweld waar mogelijk te voorkomen en collega’s effectief om te leren gaan met situaties waarin toch sprake is van agressie en geweld.

De leerdoelen zijn

  • De medewerker dient zich bewust te zijn van het eigen handelen en gedrag en de manier waarop dit door de klant wordt ervaren.
  • De medewerker moet het beleid op het gebied van ordeverstoringen, grensoverschrijdend gedrag en agressie kennen en weten hoe naar dit beleid te handelen.
  • De medewerker moet begrijpelijk, duidelijk, en krachtig handelen, zodat de voorschriften helder en overtuigend worden uitgevoerd
  • De medewerker moet in staat zijn, binnen de eigen vermogens, effectief op te treden in situaties waarin zij geconfronteerd worden met intimidatie, agressie en/of geweld.

Het eindresultaat

  • De bestaande agressieprotocollen worden geëvalueerd.  De adviseurs doen, waar nodig, voorstellen voor verbetering, zowel in het algemeen als voor de specifieke situaties van de verschillende groepen  medewerkers.
  • Medewerkers zijn bekend met het beleid, en de agressieprotocollen. Ze werken en handelen daarnaar.
  • Medewerkers zijn in staat situaties van potentiële intimidatie of agressie te herkennen, escalatie waar mogelijk te voorkomen of te beperken.
  • Leidinggevenden zijn in staat de noodzakelijke opvang te bieden cq te regelen.
  • Ondersteunende functionarissen, zoals de Veiligheidskundige, P&O-adviseurs, de vertrouwenspersoon zijn bekend met de opvang van medewerkers die geconfronteerd zijn met incidenten.

·         De huidige agressieprotocollen zijn beoordeeld, geoefend en aangepast of herschreven waardoor er een praktisch toepasbaar en beoefend agressieprotocol voor het desbetreffende organisatieonderdeel als eindproduct is ontstaan.

Maatwerk
De medewerkers moeten leren omgaan met de eigen risico’s, in de eigen situatie. Dat vraagt om een opleiding die ervaren wordt als maatwerk, waarin relatief kleine groepen medewerkers aan de slag gaan met situaties die zij in de praktijk tegen komen.

 

Belangrijk is dat het opleidingstraject ruimte biedt aan medewerkers om ervaringen met intimidatie en agressie te delen.  Dat geldt zowel voor de directe slachtoffers, als voor de collega’s die de situatie op afstand meebeleefd hebben.

Het delen van de ervaringen, in de brede zin, is onderdeel van de cursus.

 

Meer weten over deze aanvullende training? Neem dan nu vrijblijvend contact op met BHVNederland via 085-2014733 of customersupport@bhvnederland.nl