Wij redden mensenlevens
Heartbeat

Nieuwe training: preventiemedewerker

Opleiding Preventiemedewerker

Uiteraard wil iedere werkgever dat de werkzaamheden binnen zijn/haar bedrijf veilig uitgevoerd kunnen worden. Om dit te borgen is de Arbowet in het leven geroepen. De Arbowet stelt regels vast met betrekking tot de verantwoordelijkheden van zowel werkgever als werknemer. Om een goed overzicht te krijgen van alle binnen de organisatie van toepassing zijnde risico’s op het gebied van Arbo, is de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) in het leven geroepen. De Preventiemedewerker is een wettelijk verplichte functionaris en binnen de organisatie aangewezen om aan de hand van de vragenlijst uit de RI&E vast te stellen welke risico’s er binnen de organisatie zijn en op welke wijze deze teniet gedaan kunnen worden.

Taken Preventiemedewerker

De Preventiemedewerker heeft een aantal verplichte taken:

Het verlenen van bijstand bij het verrichten en opstellen van de RI&E, als bedoeld in artikel 5 (Arbowet);
Het adviseren van de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of bij afwezigheid van deze de belanghebbende werknemers;
De uitvoering van de maatregelen die voortvloeien uit de RI&E, dan wel de medewerking daaraan verlenen.

Is een preventiemedewerker verplicht?

Iedere organisatie is wettelijk verplicht om ten minste één Preventiemedewerker aan te stellen. De Preventiemedewerker is verantwoordelijk voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers binnen het bedrijf. In kleine bedrijven (met 25 of minder werknemers) mag de werkgever ook zelf als de Preventiemedewerker fungeren mits hij/zij over voldoende kennis beschikt.

Preventiemedewerker uitbesteden?

Vanuit de Arbowet dient de organisatie een medewerker aan te stellen en op te leiden tot Preventiemedewerker. Het is mogelijk om de functie van Preventiemedewerker uit te besteden aan een derde partij.

Controle?

De Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft aangegeven niet specifiek te gaan controleren op de aanstelling van een Preventiemedewerker. Echter dient de desbetreffende organisatie altijd aan het wettelijk kader te voldoen, in dit geval is dit de Arbowet.

Bron: https://www.nlarbeidsinspectie.nl

Trainingen met erkend certificaat
Kiwa gecertificeerd opleider
Advies op maat
Landelijke dekking
Blijf op de hoogte van BHVNederland!
Ontvang regelmatig onze nieuwsbrief met actualiteiten
BHVNederland
Braillelaan 9 – 5e etage
2289 CL Rijswijk
Bel 085 201 47 33
Voor alle vragen over cursussen, aanvragen informatie of offertes