Verplichtingen en taken van de BHV’er

Elke organisatie met personeel is verplicht goed opgeleide BHV’ers aan te stellen. Hoeveel dat er precies moeten zijn, is van verschillende factoren afhankelijk. Tijdens een BHV- opleiding worden deelnemers opgeleid adequaat te kunnen handelen wanneer zich calamiteiten en incidenten voor doen in de werkomgeving. Maar wat zijn nu precies de verplichtingen en taken van een BHV’er?

Jaarlijks zijn er zo’n 600.000 slachtoffers van een bedrijfsongeval. Niet alleen is het fijn om in noodsituaties te weten hoe je adequaat kunt handelen, daarnaast is elke werkgever verplicht te voldoen aan de Arbowet en daartoe moet ze onder andere haar bedrijfshulpverlening (BHV) op orde hebben.

Verplichtingen organisatie

Elke werkgever is verplicht om een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) op te stellen waarin alle gezondheids- en veiligheidsrisico’s in kaart worden gebracht.

Hierbij gaat het enerzijds om calamiteiten die niet uit te sluiten zijn, zoals wateroverlast, brand, bommeldingen en medische incidenten. Anderzijds geeft een RI&E meer inzicht in bedrijfsspecifieke risico’s, zoals bijvoorbeeld het werken met gevaarlijke stoffen of risico’s die te maken hebben met de aard van de werkzaamheden.

Uit deze inventarisatie vloeit een plan van aanpak voort waarin maatregelen worden beschreven om alle risico’s op de werkvloer tot een minimum te beperken. Zo moeten er bijvoorbeeld brandblussers en verbandkoffers in het bedrijfspand aanwezig zijn, maar ook de BHV maakt onderdeel van het plan van aanpak uit.

Verplichtingen en taken BHV’er

Elke BHV’er die een BHV-cursus heeft afgerond heeft een aantal belangrijke taken en verplichtingen.

Allereerst ben je als BHV’er verplicht om hulp te verlenen in het geval van incidenten en calamiteiten binnen je werkomgeving, maar ook ben je – net als Eerste Hulpverleners – in staat op te treden in noodsituaties buiten je eigen werkomgeving. Je bent immers opgeleid om adequaat te handelen, dus je hebt de verantwoordelijkheid en kennis daarnaar te handelen.

Daarnaast is elke BHV’er verplicht om jaarlijks een BHV-herhalingscursus te volgen, zodat je kennis en kunde up-to-date blijft. Je werkgever is op haar beurt verplicht hier tijd voor vrij te maken.


De taken van een BHV’er variëren van:

  • inschakelen hulpdiensten 112
  • beginnende brand blussen
  •  ontruimen bedrijfspand
  •  reanimatie en AED
  •  spoedeisende en niet-spoedeisende hulp

Is jouw organisatie goed voorbereid op veiligheids- en gezondheidsincidenten? Zijn er voldoende goed opgeleide BHV’ers aanwezig?

BHVNederland is van mening dat iedereen in staat moet zijn een leven te redden. Aan deze missie levert zij een bijdrage door het aanbieden van BHV-cursussen bij ons of op locatie, eventueel in combinatie met online modules. Benieuwd naar het cursusaanbod? Neem vandaag nog contact op voor alle cursusmogelijkheden

3 voordelen van een BHV incompany training
3 voordelen van een BHV incompany training

3 voordelen van een BHV incompany training We vinden het heel normaal als we met het vliegtuig op reis gaan:…

60 procent BHV organisaties houdt geen ontruimingsoefening
60 procent BHV organisaties houdt geen ontruimingsoefening

Uit onderzoek van de Brandwondenstichting is gebleken dat 60% van alle organisaties de jaarlijkse ontruimingsoefening niet uitvoert. Dit terwijl de…

Aanvullende training Ongewenste omgangsvormen – Preventiemedewerker
Aanvullende training Ongewenste omgangsvormen – Preventiemedewerker

Medewerkers kunnen onderling of in contact met derden (indirect) te maken krijgen met ordeverstoringen en agressie, kortom: ongewenst gedrag. De…

Trainingen met erkend certificaat
Kiwa gecertificeerd opleider
Advies op maat
Landelijke dekking
Blijf op de hoogte van BHVNederland!
Ontvang regelmatig onze nieuwsbrief met actualiteiten
BHVNederland
Braillelaan 9 – 5e etage
2289 CL Rijswijk
Bel 085 201 47 33
Voor alle vragen over cursussen, aanvragen informatie of offertes