proefexamen BHV Brand, Ontruiming & Communicatie

Dit proefexamen BHV Brand, Ontruiming & Communicatie bestaat uit 12 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts één de juiste is. Voor dit oefenexamen zijn maximaal 12 punten te behalen. Elk goed antwoord levert u 1 punt op.

Succes!

Bekijk alle andere BHV proefexamens


1. Als een bedrijfshulpverlener het (interne) alarmnummer belt om een incident te melden welke informatie is dan het belangrijkst?

2. Welk draagbaar blustoestel is het meest geschikt voor het blussen van een vastestoffenbrand?

3. Wat is het belangrijkste dat een bedrijfshulpverlener moet weten over een brand voordat hij kan gaan blussen?

4. Wat maakt rook een van de grootste gevaren bij brand?

5. Wat wordt bedoeld met de term "begin van een brand" ?

6. Wat moet een bedrijfshulpverlener altijd doen in geval van een brand in de elektriciteitskast?

7. Wanneer mag een bedrijfshulpverlener bij brand een ruimte betreden?

8. Is een werkgever verplicht om de ontruimingsprocedure vast te leggen?

9. Hoeveel factoren zijn er nodig voor het ontstaan van brand?

10. Met welk gedrag moet een bedrijfshulpverlener rekening houden bij een ontruiming?

11. Welke gegevens moet je altijd doorgeven bij het maken van een melding?

12. Wat voor branden zijn klasse B branden?